Scholing

Op verzoek van ziekenhuizen geef ik presentaties en scholing aan professionals en andere belanghebbenden. Mijn persoonlijke ervaring als moeder van een veel te vroeg geboren kind en mijn jarenlange ervaring als verpleegkundige op de kinderafdeling en de Neonatale Intensive Care vormen daarbij mijn leidraad. Deelnemers krijgen altijd de gelegenheid om eigen ervaringen te delen en voorbeelden aan te dragen.

Kleine details maken het verschil

Wat betekent het voor ouders om een te vroeg geboren kind te krijgen en wat zijn de behoeftes van het kind en de ouders. Meestal staan we hier als professionals niet dagelijks bij stil. Onwetend zijn we soms van het feit welk effect onze houding en woorden hebben op de gemoedstoestand van ouders. Ogenschijnlijk kleine details maken een groot verschil in de beleving van ouders. Met herkenbare voorbeelden uit de dagelijkse praktijk maak ik dit concreet tijdens mijn presentatie.

Ontwikkelingsgerichte familie-gecentreerde zorg

Mijn stellige overtuiging is dat de meeste ouders bereid zijn en in staat om te zorgen voor hun zieke of te vroeggeboren kind. Ik ben een warm pleitbezorgster van ontwikkelingsgerichte familie-gecentreerde zorg: de individuele behoeftes van het kind en de ouders staan hierbij centraal. De zorg is gericht op het verminderen van stress en het verhogen van het comfort. De relatie tussen de ouders en het kind wordt bevorderd en ondersteund.

Krachtig ouderschap

Een ernstige vroeggeboorte, een zieke baby, langdurige opname op de Intensive Care hebben een enorm impact op de ouders. Dikwijls is er sprake van totale ontreddering, slapeloze nachten, verdriet, onzekerheid en angst die vaak onzichtbaar zijn voor de buitenwereld. Dit maakt de ouders kwetsbaar. Tijdens mijn scholing vertel ik op welke wijze je met woord en daad de ouders en het kind kunt ondersteunen. Ouders het vertrouwen geven in hun eigen kunnen en het gevoel dat ze de regie van de zorg voor hun kind weer in handen hebben.

Referenties

Geïnteresseerd? Neem contact op