Deze ziekenhuizen hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling. Heeft u specifieke vragen over het gebruik en de toepassing van de HugMee in de praktijk? Dan kunt u contact met hen opnemen telefonisch of via de e-mail.

Ziekenhuis IJselland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de HugMee.

Maaike de Leeuw, werkzaam als lactatiekundige IBCLC en verpleegkundige O&G was de initiator van deze innovatie:
“Om het huid-op-huid contact bij sectio goed te laten verlopen hebben wij Anne Marie Louwerse gevraagd een doek te ontwikkelen waarin de baby’s warm en veilig bij moeder liggen. Na een intensieve ontwikkelingsperiode is de HugMee met veel succes ingevoerd in ons ziekenhuis.
De baby’s blijven vaak nog uren na de sectio huid-op-huid bij moeder liggen. Dit heeft een gunstig effect op hun temperatuur, de borstvoeding en onrust. We hebben gezien dat de baby’s die al op de operatiekamer huid-op-huid bij moeder liggen, warmer zijn dan de baby’s die voorheen terug gingen naar de kraamafdeling en dus gescheiden werden van hun moeder. In de oude situatie (2014) had 52,4% van de baby’s geboren per sectio een temperatuur <36,7 °C. Met huid-op-huid in de Hugmee is dit teruggebracht naar 29,7% (2015). De borstvoeding verloopt beter. De voedingsreflexen worden beter gestimuleerd door het lange huid-op-huid contact. Moeders herkennen snel de voedingssignalen en leggen hun baby vaker aan. Dit heeft een gunstig effect op de melkproductie. Ook zien we dat de baby’s minder onrust vertonen. Moeders die al eerder een sectio hebben gehad gaven aan dat deze baby veel minder huilde dan hun oudste.

Heeft u inhoudelijke vragen over het gebruik van de HugMee dan kunt u telefonisch 010-2583216 of per email lactatiekundige@ysl.nl contact met ons opnemen.

Het Tergooi Ziekenhuis heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de HugMee OK jas.

Anja Koopmanschap senior verpleegkundige van de afdeling verloskunde heeft de ontwikkeling geïnitieerd en begeleid. In 2016 werd na een pilot op de afdeling Gynaecologie & Verloskunde van het Tergooi Ziekenhuis de eerste HugMee OK jas officieel in gebruik genomen. De HugMee is een speciaal ontwikkeld hulpmiddel met als doel om tijdens de geplande keizersnede het eerste contact tussen moeder en kind, huid op huid zo veilig en comfortabel mogelijk te maken. Tergooi is het eerste ziekenhuis dat de HugMee gebruikt bij geplande, natuurlijke keizersnedes.
De aanstaande moeder krijgt vlak voor de keizersnede een operatiejasje met buidel aan. De baby wordt direct na de geboorte in zijligging in de HugMee gelegd. Zo ontstaat direct op een veilige manier huid op huid contact tussen moeder en kind. De buidel heeft uitsparingen om aanrakingen door vader en moeder mogelijk te maken. Moeder en baby blijven na de geboorte bij elkaar en worden niet gescheiden. De HugMee OKjas wordt door ouders als zeer positief ervaren.

Heeft u inhoudelijke vragen over het gebruik van de HugMee OK jas dan kunt u telefonisch 088-7532226 of per email akoopmanschap@tergooi.nl contact met ons opnemen.

Meer weten? Neem contact op.