Een keizersnede hoeft een intieme bevalling niet in de weg te staan

Er is een duidelijk verschil tussen ‘gewoon’ bevallen en bevallen via een keizersnede. Toch hoeft een noodzakelijke keizersnede de beleving van de bevalling en de lijfelijke kennismaking met je kindje niet te hinderen. Met de gezinsgerichte keizersnede en de Hugmee wordt de bevalling een prachtige ervaring.

In het geboortecentrum van het ziekenhuis in Terneuzen is er inmiddels ruime ervaring met de gezinsgerichte keizersnede. ZorgSaam kinderverpleegkundigen Tieneke Gremberghe en Inge de Feijter: “Wij bieden ouders een gezinsgerichte keizersnede aan, waarbij de zorg erop gericht is het gezin steeds samen te laten zijn tijdens de bevalling. Tijdens de keizersnede kunnen de moeder en haar partner samen de geboorte van hun kind meemaken via een speciaal afdeklaken met een doorzichtig luik. De baby wordt direct na de geboorte samengebracht met de ouders.”Voor de baby betekent het een stabilisatie van de hartslag, ademhaling en bloeddruk en ook de bloedsuikers blijven beter op peil. Ook is het stress verlagend.Gynaecoloog Bianca Visschers

“We gebruiken daarbij de Hugmee. Dat is een ondersteuningsband, een soort buidel, die speciaal gemaakt is om ongestoord en veilig huid-op huid contact te hebben direct na geboorte, zoals dit ook het geval is na een vaginale geboorte. De aanstaande moeder krijgt de Hugmee al om voor de keizersnede. Zodra de baby geboren is, kan de baby, nadat hij of zij afgedroogd is, lekker in zijligging in deze hugmee gelegd worden en ligt zo bloot op de huid bij moeder. Via openingen in de band, kunnen beide ouders hun hand naar binnen brengen en zo hun blote baby aanraken. Huid op huid contact, zeker in het eerste uur na geboorte, is van essentieel belang voor de hechting van een baby. Het is de tijd waarin de basis wordt gelegd voor een gezonde sociaal-emotionele, verstandelijke en motorische ontwikkeling van de baby.”

De Hugmee maakt het bij de gezinsgerichte keizersnede mogelijk dat de baby ongestoord, veilig en warm huid op huid bij moeder kan blijven liggen.

Gynaecoloog Bianca Visschers vertelt verder over de voordelen van huid-op-huid contact. “Voor de baby betekent het een stabilisatie van de hartslag, ademhaling en bloeddruk en ook de bloedsuikers blijven beter op peil. Het is stress verlagend en het verbetert de temperatuurregulatie. Het heeft verder positieve effecten op de opbouw van de immuunsysteem en het levert meestal een langere duur van de borstvoedingsperiode op. Dat geldt ook als voordeel van het huid-op-huid contact voor de moeder. Voor haar betekent het bovendien een vermindering van pijn en minder bloedverlies. En de melkproductie komt sneller op gang. De Hugmee is een waardevolle toevoeging. Hij maakt ook een veilige transfer van moeder en baby mogelijk van OK-tafel naar het ziekenhuisbed en daarna terug naar de kraamsuite. Dus ook na de keizersnede worden moeder en baby niet van elkaar gescheiden.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie